Zákonné oznámení

Zobrazené produkty a popsané způsoby výroby mohou být předmětem jiných práv duševního vlastnictví, včetně patentů a patentových přihlášek. K používání těchto práv duševního vlastnictví není udělena žádná licence a upozorňujeme, že my nebo naši výrobci pečlivě sledujeme a neprodleně stíháme jakékoli porušení jejich práv duševního vlastnictví, včetně trestněprávních. 

Jakýkoli materiál, který obdržíme prostřednictvím této webové stránky, není považován za důvěrný a je veřejným vlastnictvím. Jsme tedy oprávněni reprodukovat, používat, upravovat a přenášet takový materiál bez omezení, včetně nápadů na produkty nebo výrobní metody a know-how, které může takový materiál obsahovat.