Πλαστικός σύνδεσμος για σωλήνα νερού 1/2"

AGRINI

48,00 kr

Συμπεριλαμβανομένου του φόρου

Πλαστικός σύνδεσμος που χωράει λάστιχο νερού 1/2".

Γεγονός:

  • Χωρίς λειτουργία διακοπής
  • Συνήθως χρησιμοποιείται για την εκκίνηση του εύκαμπτου σωλήνα νερού