Engleski korisnički priručnik i dokumentacija proizvoda

Ovdje ćete pronaći korisne informacije o proizvodima i priručnike za korisnike na engleskom jeziku. Ako propustite korisnički priručnik, slobodno nam se obratite.

Strašila krtice i močvarne svinje:

Možete pronaći upute za upotrebu za plašilo madeža ovdje.

Ultrazvučno zastrašivanje kuna, štakora i miševa:

Upute za uporabu za ultrazvučne ekrane možete pronaći ovdje.

Vesla boja za pod:

Indikativne karte boja mogu se pronaći ovdje.

Mogu se pronaći potpuni korisnički priručnik i podatkovna lista ovdje.

Vesla vezivo za prašinu i prozirni lak:

Mogu se pronaći potpuni korisnički priručnik i podatkovna lista ovdje.

Ultrazvučno sredstvo za odvraćanje raznih glodavaca:

Potpuni korisnički priručnik i podatkovna tablica mogu se pronaći ovdje.