Nota prawna

Przedstawione produkty i opisane metody produkcji mogą podlegać innej ochronie własności intelektualnej, w tym patentom i wnioskom patentowym. Nie udziela się licencji na korzystanie z któregokolwiek z tych praw własności intelektualnej i zwracamy uwagę, że my lub nasi producenci ściśle monitorujemy i niezwłocznie dochodzimy wszelkich przypadków naruszenia ich praw własności intelektualnej, w tym prawa karnego. 

Wszelkie materiały, które otrzymujemy za pośrednictwem tej strony internetowej, nie są uważane za poufne i ogólnie dostępne. Jesteśmy zatem uprawnieni do powielania, używania, modyfikowania i przekazywania takich materiałów bez ograniczeń, w tym pomysłów na produkty lub metody produkcji oraz know-how, które mogą być zawarte w takim materiale.