Flise- & facade imprægnering - NowoDry WB - 25 liter klar til brug

AGRINI

809,00 kr

Skat inkluderet

Professionelt produkt til flise og facade imprægnering

 

Egenskaber:

 • Reducerer begroninger af mos, alger og sorte skimmelsvampe
 • Overfladen bevarer sin åndbarhed og skaber en selvrensende overflade, hvorfor smudspartikler har svært ved at sætte sig fast.
 • Frisker overfladen op og hindre ældning af overfladen
 • Har vandperle effekt og hindrer effektivt fugt og vand indtrængning
 • Forebygger saltudblomstringer og hindrer frostsprængninger
 • Giver bedre indeklima og mindre energiforbrug
 • Bevarer ovenstående egenskaber i 10-15 år
 • Tåler rengøring og afvaskning

 

Produktbeskrivelse:

NowoDry WB er et unikt produkt på basis af vandfortyndbart siloxan og nano aktivstoffer til pleje og vedligeholdelse af mineralske overflader, beton, puds, tegl, fibercement mm. NowoDry WB er baseret på den absolut nyeste nanoteknologi, og trænger dybt ind i og forbinder sig aktivt til overfladen, hvilket gør den modstandsdygtig over for biologiske begroninger. NowoDry WB kan anvendes på såvel nye som gamle materialer. Frisker overfladen op og trækker den oprindelige æstetik frem. Hindrer effektivt fugt og vandindtrængning i den behandlede overflade.


Anvendelse:

NowoDry WB kan påføres direkte på overflader, som er yngre end 1 år. Såfremt de er ældre, skal de rengøres grundigt med spuling af vand og mekanisk eller manuel rengøring med en stiv børste eller med højtryksrenser. Overflader med misfarvning og begroning af alger og mos behandles før og efter afrensning med Neutralon og spules til sidst grundigt med rent vant. Det samme gælder stærkt tilsmudsede overflader. Når overfladen er synlig og mærkbar tør, efter ca. 1 døgn afhængig af vejr, vind og temperatur, er den klar til behandling. NowoDry WB påføres den nye eller afrensede og tørre overflade i rimelige mængder med en bred pensel, eller bedst en lavtrykssprøjte (max 10 bar) eller lign. Der skal påføres ca. 1 liter NowoDry WB pr. 3-5 kvm., afhængig af overfladens alder, beskaffenhed og sugeevne. En påføring er nok til normale overflader, men ønsker man at påføre en ekstra gang, skal dette ske indenfor max. 1 time efter den første påføring (altså vådt i vådt), da overfladen ellers allerede har dannet en barriere, som hindrer den ekstra påføring.

 

Anbefaling før anvendelse:

Foretag altid et prøveopstrøg på et lille et test område, for at sikre foreneligheden og kompatibiliteten af produkt og overflade. Husk ligeledes, at produktet ikke må påføres glas og vinduer af nogen art, da dette kan medføre mattering af samme.

 

Tekniske data:

 • Farve: Farveløs efter påføring
 • Tørretid:  Ca. 1-2 timer ved 20 gr. (60% relativ fugtighed) Færdsel bør først ske efter ca. 6 timer, trafik først efter minimum 24 timer. Gennemhærdet efter 3-4 døgn ved 20 gr.                                
 • Rækkeevne: 1 ltr. pr 3–5 kvm overflade.
 • Anvendelse: På tørre mineralske overflader af cement og beton, samt tegl
 • Påføring:  Pensel, langluvet malerulle eller lavtrykssprøjte
 • Fortynding: Leveres klar til brug og skal anvendes ufortyndet
 • Rengøring: Redskaber o. lign. rengøres grundigt i vand
 • Emballage: 25 ltr.
 • Opbevaring: Tørt, frostfrit og utilgængeligt for børn
 • Malkode (93): 00-1


Hent seneste sikkerhedsdatablad her.