Integritetspolicy


I samband med ditt köp från AGRINI har du angett ett antal personliga uppgifter, inklusive i synnerhet:

• Ditt namn
• Din adress
• Din e-postadress
• Ditt telefonnummer
• Din betalningsinformation

Vi behandlar dessa personuppgifter i samband med behandlingen av ditt köp, eftersom det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vår del av transaktionen samt under en efterföljande period av 1825 dagar (5 år), så att du kan handla hos oss en andra gången lättare. Informationen raderas sedan. Om du har beställt leverans kommer uppgifterna om ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress att överlämnas till vårt fraktbolag i syfte att leverera dina köp.


Behandling av personuppgifter – samtycke

Om du har kryssat i rutan "Jag har läst och godkänner villkoren samt att reservationer tas för prisfel och slutsålda varor.", kommer vi att behandla din e-postadress och informationen om dina köp hos oss t.o.m. det är inte längre relevant. I praktiken innebär detta tills du gör oss medvetna om att du inte längre vill ta emot mejl från oss. Du kan alltid återkalla ditt samtycke. Du kan göra detta antingen genom att använda länken längst ner i våra e-postmeddelanden eller genom att kontakta oss på info@agrini.dk och ange att du inte längre vill ta emot våra nyhetsbrev och erbjudanden.


Datasäkerhet

Oavsett om vi behandlar dina personuppgifter i syfte att fullgöra ett kontrakt eller på grundval av ditt samtycke, kommer vi alltid att behandla dina personuppgifter säkert och konfidentiellt i enlighet med tillämplig lag, inklusive personuppgiftsförordningen och dataskyddslagen. Din information kommer endast att användas för det ändamål för vilket den samlades in och kommer att raderas när det syftet är uppfyllt eller inte längre är relevant.

Din information används för följande ändamål:

• Behandling av din beställning samt eventuella returer
• Kontakta dig om det uppstår problem med din leverans
• Kontakta via Mail om problem eller frågor uppstår
• Nyhetsmail
• Förbättra upplevelsen på Agrini
• Kontakt för vinnare av tävlingar
• Användarundersökningar utförda av Agrini och Google

Vi använder tredje part för att behandla din betalningsinformation och för att hantera dina köp. Vi har ingått databehandlaravtal med dessa databehandlare, vilket är vår garanti för att de följer gällande regler om skydd av dina personuppgifter.


Avslöjande, invändning, ändring, dataportabilitet och radering

Du kan alltid kontakta oss för att ta reda på vilka av dina personuppgifter vi har. Detta kan göras genom att kontakta:

AGRINI
Thrigesvej 23
DK 7430 Ikast
Tlf.:+45 41177868
E-post: info@agrini.dk

Om det finns fel i våra uppgifter kan du alltid begära att de rättas så att vi har de korrekta, precis som du har rätt att få informationen lämnad i standardformat (dataportabilitet). Har du önskemål om ändring eller dataportabilitet är du också varmt välkommen att skriva till oss på ovanstående e-postadress.

Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter, eller att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter, kan du även skicka oss en begäran om detta till ovan nämnda e-postadress. Din information (förutom din e-postadress om du har samtyckt till dess behandling i syfte att ta emot erbjudanden) kommer att raderas 6 månader efter att du har mottagit din vara. Om du vill återkalla ditt samtycke till behandlingen av din e-postadress (så att vi kan skicka dig vårt nyhetsbrev och relevanta erbjudanden) kan detta göras när som helst genom att klicka på en länk i det enskilda nyhetsmejlet.

Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter kan detta göras till det danska dataskyddsverket, på adressen Borgergade 28,5., DK 1300 Köpenhamn, telefon +45 33 19 32 00 e-post: dt@ datatilsynet.dk.