Algefjerner - Neutralon - 25 liter koncentrat - Til professionelt brug

Nowocoat

849,00 kr

Skat inkluderet

Produkt til professionelt brug.

 

Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af alger på hårde tagoverflader.

 

Fri for alger med ren samvittighed    

Neutralon® Algefjerner er som den første og eneste danskproducerede algefjerner blevet godkendt af Miljøstyrelsen. Det er din garanti for, at Neutralon® Algefjerner virker efter hensigten og ikke har en uønsket påvirkning af grundvandet. 

Testet og godkendt

Neutralon er som den eneste algefjerner godkendt af miljøstyrelsen, fordi det er gennemtestet efter strenge krav, og som det eneste produkt er vurderet efter de nyeste biocidkriterier. 

Biologisk nedbrydeligt
Neutralon er en specialformuleret algefjerner, der er baseret på nedbrydelige kationiske tensider og algedræbende vaskeaktive stoffer. Det er biologisk nedbrydeligt, og derfor påvirker du ikke grundvandet, når du fjerner alger med Neutralon Algefjerner. Fordi produktet ikke indeholder syre og er PH-neutralt, undgår du misfarvning. Du kan med andre ord trygt anvende Neutralon Algefjerner uden at bekymre dig om misfarvninger på fx zink- og kobbertagrender.

Optimal på forhånd
Grunden til at vi kan garantere dig en effektiv algefjerner med minimal påvirkning af miljøet er, at vi på forhånd har blandet Neutralon Algefjerner. Med det korrekte blandingsforhold, får du det mest optimale produkt at arbejde med – det har vi både Miljøstyrelsens og Institut for Agroøkologis ord for.

 

Derfor kun til professionelt brug

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Det koncentrerede produkt må ikke tømmes direkte i kloakafløb. Vaskevand og overskydende brugsopløsning må kun ledes til kloak som er tilkoblet rensningsanlæg. Afdæk jord omkring det behandlede hus ved spraypåføring for at forhindre væsken i at nå jordoverfladen.
Opbevares under lås og utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Emballagen må ikke genanvendes.

Der er ikke krav om sprøjtecertifikat i forbindelse med algerens af tage og Neutralon er godkendt til netop dette, såfremt det gøres af professionelle og brugsanvisning følges.

Find produktbeskrivelse og sikkerhedsdatablad her.

 

Neutralon Algefjerner er testet af Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, der forsker i samspillet mellem planter, dyr, mennesker og miljø inden for agroøkosystemer. Vurderingen er, at Neutralon Algefjerner fungerer effektivt mod algevækst.